Πώς μπορώ να κάνω τον Firefox πιο γρήγορο;

Πώς μπορώ να κάνω τον Firefox πιο γρήγορο;

Facebook
Twitter
Email

Ανοίξτε τον Firefox και βάλτε τη διεύθυνση about:config

Ψάξτε για τις παρακάτω ρυθμίσεις και βάλτε τις αντίστοιχες τιμές (πατώντας διπλό κλικ πάνω τους).

network.http.max-connections-per-server = 32
network.http.max-connections = 64
network.http.max-persistent-connections-per-proxy = 16
network.http.max-persistent-connections-per-server = 10
network.http.pipelining = true
network.http.pipelining.maxrequests = 200
network.http.request.max-start-delay = 0
network.http.proxy.pipelining = true
network.http.proxy.version = 1.0

Τέλος πατήστε δεξί κλίκ μέσα στον Firefox και πατήστε Νέο (New) -> Τιμή (Integer) και ονομάστε το nglayout.initialpaint.delay δίνοντας τη τιμή 0.

 

Ίσως σε ενδιαφέρουν